5 RESEP AL QURAN UNTUK KEHIDUPAN

1. Semakin banyak rahmat Allah yang turun pada seorang hamba, maka ia akan semakin ramah dan lemah lembut kepada orang lain.

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka.” (QS.Ali ‘Imran:159)


2. Setiap perkataan indah yang keluar dari lisan kita adalah petunjuk dan hadiah dari Allah swt.

“Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik.” (QS.Al-Hajj:24)

 

3. Solusi paling cepat untuk menyelesaikan berbagai masalah kita adalah merendah dan pasrah dihadapan Allah kemudian berdoa memohon kepada-Nya.

Tetapi mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan kerendahan hati ketika siksaan Kami datang menimpa mereka?  (QS.Al-An’am:43)

 

4. Rem yang ampuh untuk mencegah manusia agar tidak terjatuh dalam pilihan yang salah adalah Tasbih (berdzikir dan memuji Allah swt)

Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhanmu).” (QS.Al-Qalam:28)

 

5. Obat terbaik untuk menyembuhkan penyakit lupa adalah banyak mengingat Allah swt.

“Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa.” (QS.Al-Kahfi:24)


Sumber : www khazanahalquran com

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.